Získať 100% hypotéku už nebude také ľahké - CENTRUM REALÍT


 

facebook

 

 

 

1 2 3

Získať 100% hypotéku už nebude také ľahké.

NBS vydala 7. októbra zoznam desiatich odporúčaní týkajúcich sa poskytovania úverov. Odporúčania sú predzvesťou útlmu súčasného úverového boomu. Zatiaľ sa jedná iba o odporúčania no nie je vylúčené, že sa zmenia v záväzné nariadenie v prípade, ak banky nebudú odporúčania dodržiavať.

100% HypotékaMenej 100% hypoték. 
Stopercentných hypoték napríklad budú môcť banky poskytovať menej, kritériá na záujemcov o pôžičky budú tvrdšie a nemalo by byť ani možné dokladovať príjem čestným prehlásením. Národná banka Slovenska už dávnejšie avizovala svoj úmysel obmedziť stopercentné hypotéky. V aktuálnom materiály ich nezakazuje úplne, avšak na konci roku 2016 ich bude môcť byť len desať percent z celkového počtu. Ich podiel sa bude znižovať postupne. Do konca prvého polroku budúceho roku by ich mala byť najviac štvrtina. Opatrenie ma za cieľ ochrániť banky v prípade poklesu cien nehnuteľností a zvýšenia neschopnosti klientov splácať svoje hypotéky. Chcete 100% hypotéku? Pomôžeme Vám.

Prísnejšie preverovanie bonity.

Ďalšie odporúčania centrálnej banky sa týkajú preverovania bonity žiadateľov o úvery. Od bánk sa bude vyžadovať aby zaviedli vnútorný limit na ukazovateľ schopnosti klienta splácať úver. Ten by mal zohľadniť príjmy domácností, bežné životné náklady a ako i výdavky vyplývajúce z finančných záväzkov. Ukazovateľ by mali banky využívať pri hodnotení bonity klientov.

Čestné prehlásenie na overenie príjmu už nebude stačiť. 
Na dokladovanie výšky príjmu už nebude stačiť čestné vyhlásenie, ale banky by si mali príjem overovať samé z nezávislých zdrojov. NBS vystríha finančné domy, aby nenahrádzali požiadavku na výšku príjmu prísnejšími kritériami na hodnotu založenej nehnuteľnosti.

Odklad splátok už nebude možný.
Nové odporúčanie hovorí tiež, že banky by nemali poskytovať úvery v ktorých bude dohodnutý odklad splácania úrokov či istiny, dočasne znižená úroková sadzba alebo menej častá ako mesačná frekvencia splátok.

Obozretnosť pri refinancovaní, kde sa úver zvyšuje o 2.000 € alebo viac ako 5%
NBS vystríha banky pred menej prísnym prehodnocovaním refinancovania starších úverov. Vyžaduje aby boli dodržiavané limity na LTV, overovaný príjem aj schopnosť splácať podľa interných limitov.

Potreba diverzifikovať finančných sprostredkovateľov.
Aj keď sa neukazuje, že by klienti od finančných sprostredkovateľov boli rizikovejší, NBS sa obáva, že by niektoré banky, ktoré sú závislé od externých sprostredkovateľov, mohli podľahnúť ich nátlaku a znížili kritéria na udelenie úveru. Odporúčanie NBS je aby banky diverzifikovali okruh spotrebiteľských firiem, sledovali rizikovosť obchodov ktoré prinášajú a porovnávať ich s inými typmi distribúcie.

Cieľom NBS je dbať na obozretnosť bankového podnikania. Centrálna banka preto vychádza z pesimistických scenárov. Či už ide o vývoj na finančných trhoch, ale i o situáciu v ekonomike Slovenska. Bankám preto ukladá kalkulovať pri hodnotení bonity žiadateľov i istou rezervou. Klienti by tak mali prechádzať úverovými štandardmi i v prípade ak úrokové sadzby vzrastú ich o dve percentá, čím stúpnu aj ich pravidelné splátky.

Celé odporúčanie NBS si možete prečítať TU