15.12.2014 Stali sme sa členom realitnej únie | CENTRUM REALÍT. Realitná kancelária Bratislava. Nové bývanie


 

facebook

 

 

 

1 2 3

Stali sme sa členom Realitnej únie.

Realitná únia SR je združenie profesionálov, ktorí na realitnom trhu poskytujú klientom prvotriedny servis.  
 
Jasnými pravidlami vytvára Únia základy pre efektívnu spoluprácu medzi jej členmi. Nad dodržiavaním korektnosti a najvyššej kvality poskytovaných služieb dohliada disciplinárna komisia Únie.
 
Zdieľanie dôležitých informácií, hľadanie riešení na spoločné problémy, silné odborné zázemie, kvalifikované zastupovanie realitnej obce pri vyjednávaní so štátnymi inštitúciami, ale aj väčšiu silu pri vyrokovaní lepších podmienok u dodávateľov služieb či tovarov (napr. inzercie), to je len malý výpočet výhod, ktoré majú členovia Únie.
 
Medzi primárny cieľ však patrí zmena legislatívy na úseku podnikania s realitami.  Zlepšenie podnikateľského prostredia, očistenie realitného trhu od neserióznych „realiťákov“ a zabezpečenie garancie tých najlepších služieb občanom. 

Celkovo možno ciele Realitnej únie SR zhrnúť takto: 

  • Vzájomná spolupráca a pomoc medzi členmi
  • Presadzovanie zmien v legislatíve (prečistenie realitného trhu)
  • Kvalifikované zastupovanie realitnej obce pred štátnymi orgánmi a inštitúciami
  • Byť o krok vpred pred ostatnými realiťákmi – nečlenmi, zdieľanie neverejných informácií (v sekcii pre členov, diskusie, blacklisty)
  • Zvyšovanie odbornosti členov
  • Ochrana spotrebiteľov
  • Pomoc tým, ktorí nie svojou vinou prišli o strechu nad hlavou (projekt strieška).