06.04.2015 ODPORÚČANIA K POSKYTOVANIU ÚVEROV UŽ PREBIEHAJÚ V PRAXI | CENTRUM REALÍT. Realitná kancelária Bratislava. Nové bývanie


 

facebook

 

 

 

1 2 3

ODPORÚČANIA K POSKYTOVANIU ÚVEROV UŽ PREBIEHAJÚ V PRAXI

 

 

Jednou z hlavných úloh Národnej banky Slovenska (NBS) je udržiavať dohľad nad činnosťou bánk. S tým súvisí aj možnosť poskytnúť im odporúčania vedúce k efektívnejšiemu poskytovaniu služieb, čo má byť prínosom pre banky aj ich klientov.

 

V jeseni minulého roku sa na verejnosť dostali prvé informácie o odporúčaniach centrálnej banky pre poskytovanie úverov. Tie vstúpili do platnosti oficiálne na začiatku marca a po prvom mesiaci ich aplikovania v praxi už badať prvé zmeny, ktoré sa dotýkajú žiadateľov aj samotných poskytovateľov. Nakoľko sú v platnosti dosť krátko a mnohí klienti sa s nimi ešte nestihli oboznámiť, prinášame Vám stručný pohľad na novinky slovenského hypotrhu spojené práve s pripravenými odporúčaniami.  

 

Cieľ odporúčaní NBS

 

NBS predstavila niekoľko užitočných odporúčaní súčasne, takže pri uvedení ich kombinácie do praxe sa môže postupne v poskytovaní úverov zmeniť viacero prvkov. Hlavnou úlohou týchto odporúčaní je znižovanie rizika pri splácaní úverov. Ide o metódy, ktoré síce sprísnili pravidlá schvaľovania žiadostí o poskytnutie finančných produktov, no v konečnom dôsledku majú klientom pomôcť. To sa má udiať formou opatrnejšieho prístupu bánk k schvaľovaniu žiadostí, čo vytvára lepšie podmienky pre schopnosť splácať riadne a včas.

 

Nevyhľadávajte splatnosť nad 30 rokov

 

Ak banka nastaví príliš dlhé obdobie splatnosti, ohrozí tým seba aj samotného klienta. Tento prípad sa týka žiadostí, ktoré sa schvaľovali so splatnosťou nad 30 rokov a postupne pribúdal podiel klientov neschopných plniť svoje záväzky. Nakoľko chce NBS takému nepriaznivému vývoju predísť, prišla s odporúčaním znížiť podiel úverov so splatnosťou nad 30 rokov pod 10% zo všetkých poskytnutých produktov. Bankové domy už napĺňajú toto odporúčanie a klienti žiadajúci splatnosť nad 30 rokov musia čeliť prísnejším kritériám schválenia.   

 

So 100% hypotékami veľmi nerátajte

 

Podobné sprísnenie zasiahlo aj 100% hypotéky, ktorých podiel sa má takisto výrazne znížiť. Ak budete chcieť 100% ceny svojej nehnuteľnosti financovať hypotékou, čakajú Vás prísnejšie pravidlá schválenia. V súčasnosti tento typ produktov mizne a poskytuje ich len niekoľko bánk. Vzhľadom na sprísnené kritériá treba využívať 100% produkty výhradne v núdzových prípadoch.  

 

Sprísnilo sa aj refinancovanie

 

Od marca sa žiadatelia hľadajúci refinancovanie stretávajú s novými podmienkami.  Súčasťou odporúčaní NBS je aj sprísnenie refinancovania, ktoré sa doteraz schvaľovalo jednoduchou formou. Po novom si treba zvykať na vyžadovanie potvrdenia o príjme a iné administratívne úkony známe z procesu schvaľovania nových úverov. Refinancovania po novom sa tiež týka limit poukazujúci na odporúčanú splatnosť nad 30 rokov v maximálne 10% podiele.

 

Práve vďaka odporúčaniam NBS sa môže znížiť riziko spojené s nesplácaním úverov, pretože podmienky schvaľovania sa sprísnili a úvery sa už nebudú schvaľovať takým rizikovým štýlom. Zmeny pocítia obe strany, takže menšie ohrozenie sa nebude týkať len zákazníkov, ale takisto sa prejaví aj na strane bánk. Prvé ohlasy na novinky v schvaľovaní úverov už pomaly prichádzajú a čas ukáže, či bude tento krok NBS prínosným alebo skôr obmedzí doposiaľ zaužívaný priebeh poskytovania daných služieb.

 

Text : Róbert Bosák

Foto : investujeme.sk, peniaze.pravda.sk, cas.sk, poradna.sme.sk, m.aktuality.sk

zdroj: http://clanky.topreality.sk/odporucania-k-poskytovaniu-uverov-uz-prebiehaju-v-praxi-1585.html