CENTRUM REALÍT. Realitná kancelária Bratislava. Nové bývanie


 

facebook

 

 

 

NEZABUDNITE PODAŤ DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA NEHNUTEĽNOSŤ

 

Daň z nehnuteľnosti už každoročne otvára kalendár daňových povinností. Aj tento rok ste v prípade vlastníctva nehnuteľnosti povinní najneskôr do 31. 1. podať príslušnému úradu daňové priznanie.

Na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti vám ostávajú posledné dni. Ako je už každý rok zvykom, možnosť podať ho máte do 31. januára. Pre tých, ktorí tak stále neurobili, máme niekoľko užitočných pomôcok, aby sa v problematike lepšie zorientovali a podali svoje daňové priznanie správne.

Pri nehnuteľnostiach sa definujú 3 druhy dane:

1. Daň z pozemkov

2. Daň zo stavieb

3. Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

Kedy vzniká daňová povinnosť – Povinnosť podať daňové priznanie vzniká daňovníkom, ktorí sa počas príslušného zdaňovacieho obdobia stali vlastníkom, správcom, užívateľom či nájomcom nehnuteľnosti, alebo sa udiala zmena vo výmere či účele nehnuteľnosti. Daňové priznanie sa podáva aj v prípade, ak vzťah k nehnuteľnosti zanikol. Pokiaľ k vyššie uvedeným zmenám alebo vzniku vzťahu k nehnuteľnosti nedošlo, daňové priznanie sa podávať nemusí.

Požiadajte o prípadnú úľavu na dani – V rámci vyrubenia dane z nehnuteľnosti existuje aj  možnosť vyjednať nejaké úľavy. Mesto alebo obec s nimi môže súhlasiť napríklad v takýchto špeciálnych prípadoch:

- pri získaní preukazu ZŤP

- pri poberaní dávok v hmotnej núdzi

- pri obmedzenom využívaní zdanenej nehnuteľnosti

- pri dlhodobej PN-ke alebo rodinných tragédiách

Podávajte priznanie za správne obdobie – Najviac problémov okolo daňových priznaní je v súvislosti s definovaním správneho zdaňovacieho obdobia. Tým posledným, za ktoré  podáte daňové priznanie, je obdobie od 2. januára 2018 do 1. januára 2019. Práve 1. január sa ešte radí k zdaňovaciemu obdobiu z predošlého roka, takže ak došlo k zmene v tento deň, daňové priznanie musíte podať do 31. januára tohto roka.   

31. január nebýva jediným finálnym dátumom podávania daňového priznania. Pri vzniku daňovej povinnosti existujú 2 výnimky:

1. pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením

2. pri nadobudnutí nehnuteľnosti dražbou 

V oboch prípadoch vzniká daňová povinnosť hneď v 1. deň nasledujúceho mesiaca po dátume nadobudnutia nehnuteľnosti.  Povinnosť podať daňové priznanie tak daňovníkovi prináleží do 30 dní od 1. dňa v tomto mesiaci.  

Odovzdávajte ho na príslušnom úrade – Pri dani z nehnuteľnosti nie je rozhodujúce miesto vášho pobytu, ale miesto, kde stojí zdanená nehnuteľnosť. Vzhľadom k tomu podáte daňové priznanie na mestskom či obecnom úrade, v ktorého katastri je predmet zdanenia zapísaný

Pozor na omeškanie alebo chybné vyplnenie – S nesprávnym alebo oneskoreným podaním daňového priznania k dani z nehnuteľnosti sa spája aj možnosť dostať sankciu. Tú vám môže príslušný úrad udeliť od 5 € až do výšky vyrubenej dane zo zdaňovanej nehnuteľnosti, najviac však do 3 000 €

Po podaní daňového priznania vám mesto alebo obec vyrubí daň a v apríli, resp. v  máji vám pošle výzvu k jej úhrade so splatnosťou do 15 dní od vydania rozhodnutia.

zdroj: topreality.sk